Przejdź do treści

Normy Emisji: Spojrzenie Globalne.

  • Leksykon
  • 4 min read
Emission Standards EU US

Jakie są normy emisji spalin?

Normy emisji, znane jako „Tier” lub „Stage” w zależności od regionu, odgrywają kluczową rolę w regulowaniu emisji spalin z różnych pojazdów, w tym maszyn rolniczych i ciężkich. Normy te są egzekwowane zarówno w Unii Europejskiej, jak i Ameryce Północnej, a pojazdy niespełniające tych przepisów nie mogą być eksploatowane na tych terytoriach.

Wdrożenie norm emisji spalin ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, odzwierciedlając zaangażowanie w redukcję zanieczyszczeń i łagodzenie zmian klimatycznych.

Normy emisji Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4

source: https://www.logisnextamericas.com/en/logisnext/resources/what-are-tier-4-forklift-engines

Jakie są normy emisji spalin w Unii Europejskiej? (EURO5/EURO6)

W Unii Europejskiej transport odpowiada za znaczną część emisji gazów, co sprawia, że konieczne jest skuteczne uregulowanie emisji spalin w pojazdach silnikowych. Unia Europejska ustanowiła normy emisji spalin oparte o emisje w gramach CO2 na każdy przejechany kilometr. Początkowo limit ustalony na 130 gramów na kilometr w latach 2012-2015, został następnie zaostrzony do 95 gramów na kilometr we wszystkich pojazdach wyprodukowanych po 2021r.

Unia Europejska wprowadziła już kilka norm emisji spalin, w tym Euro 4, Euro 5 i Euro 6, mających na celu kontrolę zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. Norma emisji spalin Euro 4 weszła w życie już w 2008 roku, Euro 5 w 2010 roku, a Euro 6 w 2014 roku. Normy te są kamieniem milowy w walce ze zmianami klimatu i promowaniu zrównoważonych praktyk transportowych, podkreślając potrzebę czystszych i bardziej wydajnych pojazdów.

Norma Euro 4 rozpoczęła etap bardziej rygorystycznej kontroli emisji spalin, wprowadzając limity emisji dla cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx). Norma Euro 5 zaostrzyła te limity, wprowadzając bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące filtrów cząstek stałych (DPF) i systemów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx). Euro 6, najnowsza norma, wprowadziła jeszcze bardziej rygorystyczne limity emisji, w tym surowsze ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx) i dodatkowe wymagania dotyczące diagnostyki pokładowej (OBD) w celu monitorowania emisji w czasie rzeczywistym.

Historia i przyszłość emisji z pojazdów

source: https://www.epa.gov/greenvehicles/smog-vehicle-emissions

Jakie są normy emisji spalin w Ameryce Północnej? (Tier/Stage)

W Ameryce Północnej wdrażanie norm emisji rozpoczęło się od wprowadzenia tzw. Tier 1, obejmującego silniki o mocy ponad 37 kW w latach 1996-2000. Późniejsze regulacje wprowadziły kolejno normy Tier 2 i Tier 3 dla silników o różnej mocy wyjściowej. W szczególności norma zwana Tier 4, wprowadzona w latach 2008-2015, miała na celu zmniejszenie emisji o 90% i nakazała stosowanie rozwiązań na bazie mocznika (adBlue) i filtrów cząstek stałych (DPF), aby osiągnąć ten cel.

Tier 4 jest kamieniem milowym w technologii kontroli emisji spalin, wymagającym przyjęcie zaawansowanych systemów oczyszczania spalin, takich jak selektywna redukcja katalityczna (SCR) i katalizatory utleniające do silników wysokoprężnych (DOC) w celu spełnienia rygorystycznych limitów emisji. Systemy SCR wykorzystujące roztwór na bazie mocznika, znanego również jako płyn do układów wydechowych silników wysokoprężnych (DEF/AdBlue), do chemicznego przekształcania szkodliwych tlenków azotu (NOx) w azot i parę wodną, zmniejszając w ten sposób emisję NOx nawet o 90%.

Wybiegając w przyszłość, już trwają prace nad normami emisji Tier 5, których wdrożenie planowane jest na lata 2028-2030. Tier 5 koncentruje się na dalszej redukcji emisji cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx) nawet o 90%, opierając się na postępach poczynionych przy poprzednich poziomach. Propozycje obejmują wykorzystanie cykli testów certyfikacyjnych przy niskim obciążeniu w celu dokładnej oceny emisji.

source: https://www.logisnextamericas.com/en/logisnext/resources/what-are-tier-4-forklift-engines

Podsumowanie

Normy emisji spalin odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu emisji spalin pojazdów na całym świecie, a zarówno Unia Europejska, jak i Ameryka Północna wdrażają przepisy mające na celu zmniejszanie zanieczyszczeń i ochronę środowiska. Przestrzegając tych standardów i stosując czystsze technologie, przemysł motoryzacyjny może przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń. Od norm Euro w Europie po normy Tier w Ameryce Północnej, zaangażowanie w czystsze powietrze i redukcję emisji pozostaje priorytetem w kształtowaniu przyszłości transportu.