Przejdź do treści

Silnik wysokoprężny zasilany olejem roślinnym: korzystna i zrównoważona alternatywa paliwowa na przyszłość!

  • Leksykon
  • 4 min read

Historia najstarszej znanej alternatywy paliwowej.

Pomysł wykorzystania oleju roślinnego jako alternatywnego paliwa dla silnika pojawia się w mediach jak bumerang. O tym, że jest nad czym pracować, świadczy fakt, że pierwszy model silnika wysokoprężnego, który Rudolf Diesel zaprezentował na wystawie w Paryżu w 1900 roku, był napędzany olejem arachidowym.

Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele eksperymentów w celu określenia skuteczności tej alternatywy paliwowej. Zespół redakcyjny Auto Bild przejechał 700 000 kilometrów Golfem zasilanym przefiltrowanym olejem posmażalniczym. Ford potraktował tę kwestię jeszcze poważniej i oficjalnie zezwala na zasilanie swoich diesli hydrorafinowanym olejem roślinnym (HVO).

Paliwa HVO jako alternatywa.

Hydrorafinowany/uwodorniony olej roślinny jest alternatywnym paliwem opartym na odpadach, w szczególności olejach roślinnych wykorzystywanych m.in. w przemyśle spożywczym. Według firmy Neste, producenta paliw, w porównaniu do zwykłego oleju napędowego, takie paliwo zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o 90%. Dodatkowo, układy wydechowe samochodów napędzanych HVO emitują mniej tlenków azotu (NOx) niż te napędzane zwykłym olejem napędowym, ponieważ HVO nie zawiera siarki ani tlenu.

Paliwa alternatywne HVO mają wyższą liczbę cetanową (miara jakości spalania) niż konwencjonalny olej napędowy, co prowadzi do bardziej wydajnego spalania.

Jakie są zalety biodiesla?

HVO jest bardziej stabilny niż tradycyjny biodiesel (FAME – ester metylowy kwasów tłuszczowych) i ma dłuższy okres trwałości, dzięki czemu nadaje się do różnych warunków przechowywania. Ogólna emisja gazów cieplarnianych z HVO, biorąc pod uwagę cały jego cykl życia, jest znacznie niższa w porównaniu z kopalnym olejem napędowym. Alternatywne paliwo HVO może być stosowane jako bezpośredni zamiennik konwencjonalnego oleju napędowego w większości silników wysokoprężnych bez modyfikacji.

Ponadto paliwa HVO jako jedna z alternatyw paliwowych mają doskonałe właściwości przepływu na zimno, co oznacza, że działają lepiej w niskich temperaturach bez potrzeby stosowania dodatków, które są często wymagane w przypadku tradycyjnego oleju napędowego.

Paliwo alternatywne dla oleju napędowego

Czy są jakieś wady?

We wszystkich badaniach przeprowadzonych na przestrzeni lat główny nacisk położono na transport. Wykorzystanie oleju roślinnego jako paliwa alternatywnego dla zwykłego silnika wysokoprężnego uwypukliło kilka modyfikacji, które należałoby wprowadzić, aby pojazd napędzany takim alternatywnym paliwem działał jak najdłużej.

Ponieważ olej roślinny jest bardziej lepki niż olej napędowy, oznacza to, że pompa paliwowa musi pracować ciężej, aby dostarczyć paliwo tam, gdzie jest ono potrzebne. Dodatkowo dobrze jest kontrolować wtryskiwacze. Gęstsze paliwo może prowadzić do zatykania się wtryskiwaczy, ale stosowanie produktów do czyszczenia wtryskiwaczy oleju napędowego jest najczęściej wystarczające. Więcej informacji na temat norm emisji spalin można znaleźć tutaj.

Czy to przyszłość alternatywnych paliw?

Olej roślinny jest coraz częściej postrzegany jako obiecujący składnik przyszłości paliw alternatywnych. Ponieważ tradycyjne paliwa kopalne są analizowane pod kątem ich wpływu na środowisko, paliwa alternatywne, takie jak hydrorafinowany olej roślinny (HVO), zyskują na popularności. Dotacje i ulgi podatkowe odgrywają kluczową rolę w tej zmianie, czyniąc paliwa alternatywne bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi dla producentów i konsumentów.

Ponadto recykling zużytego oleju przekształca zużyty olej spożywczy w cenne biopaliwa, przyczyniając się do gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszając ilość odpadów. Dzięki ciągłym postępom i wspierającej polityce, paliwa na bazie olejów roślinnych mają szansę stać się znaczącą częścią krajobrazu paliw alternatywnych, pomagając zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zależność od nieodnawialnych zasobów.

Podsumowanie

Olej roślinny jako alternatywa dla paliwa sięga czasów silnika Rudolfa Diesla z 1900 roku, wykorzystującego olej arachidowy. Nowoczesne rozwiązania, takie jak paliwa HVO, oferują znaczne korzyści dla środowiska, w tym zmniejszenie emisji i lepszą wydajność. Dotacje, ulgi podatkowe i recykling oleju odpadowego dodatkowo wspierają potencjał oleju roślinnego w krajobrazie paliw alternatywnych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o systemach emisji spalin.