Przejdź do treści

Czym jest magistrala Canbus? Jak to działa i NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Leksykon
 • 4 min read
Canbus connector JCB Kohler

Złącze magistrali Canbus JCB Kohler
Złącze magistrali Canbus JCB Kohler

Co to jest system Canbus?

CANBUS to wyspecjalizowany system komunikacji pojazdu, który umożliwia wymianę danych i informacji między różnymi systemami i obwodami. Umożliwia komunikację między komponentami a głównym komputerem pojazdu, a także między samymi komponentami, które mogą kontrolować inne części i zbierać informacje z czujników. CANBUS to skrót oznaczający Controlled Area Network Bus (Kontrolowana magistrala sieciowa).

Dzięki temu systemowi możliwe jest usystematyzowanie działania poszczególnych systemów, co pomaga zwiększyć komfort jazdy i zmaksymalizować moc pojazdu. Nowoczesne modele samochodów wykorzystują magistralę CANBUS do wydajnej komunikacji między silnikiem, czujnikami i innymi ważnymi systemami.

Magistrala CAN to ustandaryzowany system informacyjny pojazdu, który umożliwia komunikację między różnymi elektronicznymi systemami sterowania pojazdu. Elektroniczne jednostki sterujące (ECU) to elementy pojazdu, w których przechowywane są informacje. Umożliwiają one również rejestrowanie i przesyłanie informacji z innych podzespołów pojazdu. Magistrala CAN jest standardowym wyposażeniem wszystkich pojazdów, w tym samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, statków, a także akumulatorów pojazdów elektrycznych, maszyn i innych.

Jak to działa?

Systemy magistrali CAN w pojeździe odgrywają rolę podobną do układu nerwowego w ludzkim ciele. Elektroniczne systemy sterowania w pojeździe są jak części ciała, a system jest połączeniem między nimi. Różne elektroniczne systemy kontroli mogą zbierać informacje, które muszą być przesyłane do innych elementów w sieci.

Sieć ta pozwala elektronicznym systemom sterowania pojazdu, takim jak silnik, system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania/ABS, poduszki powietrzne, tempomat, elektroniczny wtrysk paliwa, automatyczna skrzynia biegów i systemy akumulatorów, komunikować się ze sobą pomimo braku centralnego komputera. Jego głównym zadaniem jest zatem przygotowywanie i przesyłanie informacji, takich jak dane z czujników, w ramach sieci magistrali CAN.

Dane te są następnie akceptowane przez wszystkie elektroniczne systemy sterowania. Po odebraniu danych elektroniczne systemy sterowania decydują, czy je zaakceptować, czy zignorować.

Czym jest szyna CAN?

Komunikacja między elektronicznymi systemami sterowania w sieci CAN odbywa się za pośrednictwem magistrali CAN. Istnieją cztery rodzaje szyn CAN:

 • Szyna danych – jedyna szyna, która jest faktycznie używana do przesyłania danych.
 • Szyna błędów – zawiera węzły do wykrywania błędów
 • Szyna przeciążeniowa – aktywuje się, gdy występuje opóźnienie w transmisji danych między magistralą danych a szyną zdalną.
 • Szyna zdalna – szyna, która wywołuje informacje z określonego identyfikatora

Oto kilka kluczowych informacji na temat działania magistrali CANBUS:

1 Multipleksowanie danych: CANBUS działa na zasadzie multipleksowania, czyli łączenia wielu sygnałów w jeden strumień danych. Każda jednostka ECU (Electronic Control Unit) w sieci CAN ma swój unikalny identyfikator, który określa jej funkcję i priorytet. Umożliwia to przesyłanie informacji o stanie pojazdu, takich jak prędkość, obroty silnika, temperatura, poziom paliwa itp. między różnymi systemami.


2 Redukcja okablowania: Jednym z głównych celów CANBUS było zastąpienie kilometrów kabli znajdujących się w samochodzie pojedynczą linią komunikacyjną obsługującą wszystkie systemy.


3 Odporność na zakłócenia: Sieci CAN charakteryzują się wysoką odpornością na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, takie jak wyładowania atmosferyczne lub praca w pobliżu maszyny. Dzięki zastosowaniu tak zwanych sygnałów różnicowych, ramek błędów i sum kontrolnych, błędy w postaci przekrzywionych bitów są niezwykle rzadkie.

Jakie są plusy systemu CANBUS?

 • Niski koszt i prosta obsługa.
  Elektroniczne systemy sterowania mogą komunikować się za pośrednictwem pojedynczego systemu CAN, eliminując potrzebę instalowania dedykowanego okablowania i zmniejszając masę pojazdu, ryzyko błędów i koszty.
 • Centralizacja.
  Zapewnia centralizację diagnostyki, konfiguracji i rejestrowania danych w jednym punkcie wejścia w sieci CAN.
 • Wytrzymałość.
  Zakłócenia elektryczne i elektromagnetyczne nie wpływają na wydajność systemu. Standard magistrali CAN jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.
 • Wydajność.
  Dane są traktowane priorytetowo, unikając zakłóceń z innymi magistralami.