Przejdź do treści

Odkryj wyzwania związane z normą emisji EURO6: najlepszy przewodnik.

  • Leksykon
  • 4 min read
Euro6 emission standard chart

Ponieważ technologia automotive wciąż się rozwija, a kwestie środowiskowe stają się coraz bardziej palące, norma emisji spalin EURO6 stanowi kamień milowy w dążeniu do czystszego powietrza i zmniejszenia zanieczyszczenia.

Wdrożona w 2014 r. norma EURO6 ustanawia jeszcze bardziej rygorystyczne limity zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy w porównaniu z jej poprzedniczką, normą EURO5. Chociaż norma ta stanowi znaczący postęp w ograniczaniu szkodliwych emisji i poprawie jakości powietrza, stawia ona również nowy zestaw wyzwań dla właścicieli pojazdów.

Wprowadzenie do normy emisji spalin: EURO6.

Sercem normy EURO6 jest nacisk na redukcję emisji tlenków azotu (NOx), które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i chorób układu oddechowego. Aby spełnić normy EURO6, producenci pojazdów wprowadzili zaawansowane systemy oczyszczania spalin, takie jak selektywna redukcja katalityczna (SCR) i filtry NOx (LNT). Technologie te skutecznie ograniczają emisję spalin, ale jednocześnie zwiększają złożoność systemów pojazdu, zwiększając prawdopodobieństwo awarii i kosztownych napraw.

EURO6: Tabela norm

Poleganie na filtrach cząstek stałych (DPF) w silnikach wysokoprężnych

Kolejnym istotnym wyzwaniem związanym z normą EURO6 jest zwiększona zależność od filtrów cząstek stałych (DPF) w celu kontroli emisji cząstek stałych (PM). Filtry DPF odgrywają kluczową rolę w filtracji i usuwaniu szkodliwych cząstek ze strumienia spalin, ale wymagają regularnej konserwacji i regeneracji, aby zapobiec zatykaniu i utrzymać optymalną wydajność.

Jednak różne czynniki, w tym warunki jazdy, jakość paliwa i sposób użytkowania pojazdu, mogą wpływać na funkcjonalność filtra DPF, prowadząc do takich problemów, jak niedokończona regeneracja, zatkanie się filtra DPF i co za tym idzie znaczne pogorszenie osiągów, ale i samej zywotności silnika.

Filtr cząstek stałych w silniku Kubota

Emulator DPF jako alternatywa

Dla właścicieli pojazdów zmagających się ze złożonością norm emisji EURO6, alternatywne rozwiązania, takie jak emulatory DPF, mogą stanowić dobrą alternatywę. Podobnie jak odpowiedniki EURO5, emulatory DPF dla pojazdów EURO6 mają na celu ominięcie systemów kontroli emisji i zapobieganie awariom związanym z nieprawidłowym działaniem filtra DPF. Symulując sygnały wysyłane przez czujniki na filtrze DPF do jednostki sterującej silnika (ECU), emulatory oszukują ECU, aby myślał, że filtr DPF działa zgodnie z przeznaczeniem, unikając w ten sposób problemów, takich jak awarie regeneracji i kosztowne naprawy.

Kluczowa rola selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w zapewnieniu zgodności z normą EURO6

Selektywna redukcja katalityczna (SCR) odgrywa kluczową rolę w osiąganiu zgodności z normami emisji EURO6 poprzez znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) ze spalin. Jako część układu oczyszczania spalin, system SCR działa jako katalizator, zazwyczaj składający się z substancji takich jak dwutlenek tytanu lub zeolit, w celu ułatwienia reakcji chemicznej, która przekształca szkodliwe NOx w nieszkodliwy azot i parę wodną.

Proces ten zachodzi w katalizatorze SCR, który znajduje się za silnikiem i pomaga mu roztwór na bazie mocznika znany jako płyn do układu wydechowego silnika wysokoprężnego (DEF/AdBlue). Po wtryśnięciu do strumienia spalin, AdBlue/DEF reaguje z tlenkami azotu (NOx) pod wpływem ciepła i katalizatora SCR, powodując konwersję NOx w azot i wodę.

Schemat działania systemu selektywnej redukcji katalitycznej SCR

Emulator SCR jako alternatywa

Emulatory SCR/DEF stanowią alternatywne rozwiązanie dla właścicieli pojazdów, którzy chcą sprostać wyzwaniom związanym z normami emisji EURO6. Urządzenia te zostały zaprojektowane w celu ominięcia systemu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), który jest odpowiedzialny za redukcję emisji tlenków azotu (NOx) zgodnie z normami EURO6.

Imitując sygnały wysyłane przez system SCR do jednostki sterującej silnika (ECU), emulatory SCR oszukują ECU, aby uwierzył, że system SCR działa prawidłowo. W rezultacie pojazd spełnia normy emisji spalin bez konieczności kosztownych napraw, uzupełniania AdBlue, czy też wymiany podzespołów układu SCR.

Wnioski i przemyślenia na przyszłość

Podsumowując, podczas gdy norma emisji EURO6 stanowi znaczący krok naprzód w walce z zanieczyszczeniem powietrza i postępem w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, stawia ona również poważne wyzwania przed właścicielami pojazdów. Zwiększona zależność od technologii kontroli emisji po potencjalne zapotrzebowanie na rozwiązania rynku wtórnego, takie jak emulatory DPF, poruszanie się po przepisach EURO6 wymaga starannego rozważenia i przestrzegania norm prawnych i etycznych. Ponieważ technologia automotive wciąż ewoluuje, znalezienie rozwiązań kwestii związanych z emisją spalin pozostaje koniecznością zarówno dla producentów pojazdów, jak i organów regulacyjnych.